قانون جدید بررسی ورود و خروج به کانادا

قانون جدید بررسی ورود و خروج به کانادا

در پی تصویب قانون C-21، کشور کانادا هم اکنون این اجازه را دارد تا در مورد تمام کانادایی ها اعم از شهروند و مقیم که قصد خروج از کشور از راه های زمینی و یا هوایی را دارند اطلاعات شخصی اولیه جمع آوری کند. این اطلاعات به تشکیل یک تاریخچه سفر کامل کمک می کند که هر دو مهر ورود و خروج را شامل می شود و همچنین به ماموران مرزی کانادا و پلیس فدرال این قدرت را می دهد تا مرزهای کانادا ، مهاجرت ، شهروندی و مزایای اجتماعی را مستحکم تر کنند . این اطلاعات کاملا محرمانه نگهداری میشوند و دولت کانادا از آنها مراقبت می کند. در هنگام ورود به روش زمینی ، دولت کانادا تمامی اطلاعات شخصی فرد را از آمریکا دریافت می کند و هنگام برگشت خروج آنها را ثبت می کند. در روش هوایی نیز اطلاعات خروج مسافران را از سامانه الکترونیکی هواپیمایی کسب می کنند. اطلاعات خروج هوایی با آمریکا به اشتراک گذاشته نمی شوند.

 

- حفاظت از حریم خصوصی اطلاعات شخصی

هر دو کشور کانادا و ایالات متحده متعهد به حفظ حریم خصوصی و اطلاعات شخصی افراد هستند. روند جمع آوری و به اشتراک گذاشتن اطلاعات شخصی تحت ورود و خروج افراد با توجه به قوانین و سیاست های حریم خصوصی هر کشور انجام خواهد شد.

 

- پیش زمینه این برنامه

در سال 2011، کانادا و ایالات متحده تصمیم گرفتند یک سیستم اطلاعاتی ورود و خروج به کشور راه اندازی کنند. این سیستم اجازه می داد تا ورود از یک  کشور خروج از دیگری را نمایش دهد. از 30 سپتامبر 2012 تا 15 ژانویه 2013 هر دو کشور ظرفیت خود را برای تبادل اطلاعات ورود افراد از کشورهای ثالث  را به آزمایش گذاشتند افرادیکه نه شهروند و نه مقیم کانادا و آمریکا بودند. گزارش مشترک در مورد یافته های این تحقیق در تاریخ 13 مه 2013 منتشر شد ونتیجه به این صورت بود که اطلاعات ورود یکی از این دو کشور اطلاعات خروج دیگری محسوب می شد. در 13 فوریه 2017، نخست وزیر کانادا جاستین ترودو و رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ مجددا تعهد به این فرآیند ورود و خروج را بر اساس برنامه قبلی تایید کردند.

در حال حاضر، کانادا و ایالات متحده اطلاعات شخصی مربوط به ورود شهروندان کشورهای ثالث را باهم به اشتراک می گذارند. کانادا همچنین اطلاعات وروردی شهروندان آمریکایی به خاک کانادا را نیز در اختیار ایالات  متحده قرار می دهد. در حال حاضر روزانه به طور متوسط این دو کشور اطلاعات ورود و خروج حدود 60000 مسافر را مبادله می کنند که هیچ تاثیری بر روند سفر مسافران ندارد. در روز پنج شنبه، 13 دسامبرامسال،قانون C-21 موافقت نامه سلطنتی را برای ثبت اطلاعات خروج از کانادا از مرزهای خاکی و هوایی را دریافت کرد. 

 

- مفاهیم 

1. اطلاعات شخصی دریافتی برای ورود از راه زمینی

نام، نام خانوادگی، تاریخ تولد، ملیت، جنسیت، نوع ویزا، شماره ویزا و نام کشور صادر کننده ویزا. علاوه بر اطلاعات شخصی که کانادا و ایالات متحده در حال حاضر از مسافرین مسیرهای زمینی دریافت می کنند، تاریخ و زمان ورود و همچنین بندری که مسافر وارد آن می شود، به عنوان بخشی از برنامه ورود و خروج مبادله می شود.

 

2. اطلاعات خروج

نام ، نام خانوادگی، تاریخ تولد، شهروندی یا ملیت، جنسیت، نوع  ویزا، شماره ویزا و نام کشور که ویزا را صادر کرده است. علاوه بر این، در حالت هوایی، تاریخ، زمان و محل خروج و همچنین اطلاعات پرواز مسافران از شرکت های هوایی که از مرزهای بین المللی کانادا خارج می شوند نیز ثبت می شود. در حالت زمینی، تاریخ و زمان خروج، و همچنین بندری که از طریق آن مسافر از کشور خارج شده ثبت می شوند.

 

3.کشورهای ثالث

فردی که شهروند کانادا و یا شهروند ایالات متحده نیست.

 ganjicoمنبع: 

تگ ها: شهروند کانادا مرز کانادا مرز آمریکا

Hiimmi