شانس اشتغال برای مهاجران در کدام کشور اروپایی بیشتر است؟

 

بنا بر داده‌های یوروستات، مرکز آمار اتحادیه اروپا آن دسته از شهروندان این اتحادیه که حاضرند برای یافتن فرصت کاری بیشتر دست به مهاجرت زده و ساکن کشور دیگری شوند، در بریتانیا شانس بیشتری برای یافتن شغل مورد نظر خود دارند.آمارهای سال ۲۰۱۸ میلادی دربارۀ نرخ اشتغال افراد ۲۰ تا ۶۴ ساله نشان می‌دهد که ۸۶ درصد از شهروندان اروپایی ساکن بریتانیا توانسته‌اند شغل مورد نظر خود را بیابند. جایگاههای دوم و سوم در این موضوع نیز به کشورهای پرتغال و سوئد تعلق دارد. در مقابل یونان، لتونی و ایتالیا پایین‌ترین نرخ اشتغال شهروندان اروپا را دارند.

در مورد نرخ اشتغال شهروندان بومی متعلق به همان کشور نیز سوئد با کارآفرینی برای بیش از ۸۷ درصد از شهروندان بومی خود، بالاترین جایگاه را از آن خود کرده است و پس از آن نیز آلمان و هلند هرکدام با نرخ اشتغال ۸۲ درصد قرار دارند.

پایین‌ترین جایگاه در این موضوع به کشورهای یونان و ایتالیا تعلق دارد.

بنا بر داده‌های یوروستات، مرکز آمار اتحادیه اروپا آن دسته از شهروندان این اتحادیه که حاضرند برای یافتن فرصت کاری بیشتر دست به مهاجرت زده و ساکن کشور دیگری شوند، در بریتانیا شانس بیشتری برای یافتن شغل مورد نظر خود دارند. آمارهای سال ۲۰۱۸ میلادی دربارۀ نرخ اشتغال افراد ۲۰ تا ۶۴ ساله نشان می‌دهد که ۸۶ درصد از شهروندان اروپایی ساکن بریتانیا توانسته‌اند شغل مورد نظر خود را بیابند. جایگاههای دوم و سوم در این موضوع نیز به کشورهای پرتغال و سوئد تعلق دارد. در مقابل یونان، لتونی و ایتالیا پایین‌ترین نرخ اشتغال شهروندان اروپا را دارند.

 

در مورد نرخ اشتغال شهروندان بومی متعلق به همان کشور نیز سوئد با کارآفرینی برای بیش از ۸۷ درصد از شهروندان بومی خود، بالاترین جایگاه را از آن خود کرده است و پس از آن نیز آلمان و هلند هرکدام با نرخ اشتغال ۸۲ درصد قرار دارند. پایین‌ترین جایگاه در این موضوع به کشورهای یونان و ایتالیا تعلق دارد.

 

بر اساس داده‌های یوروستات، یافتن کار در برخی کشورهای این قاره برای شهروندان غیراروپایی آسان‌تر از دیگر کشورهاست. بر این اساس جمهوری چک و اسوواکی بیشترین فرصت شغلی را برای شهروندان غیراروپایی ایجاد کرده‌اند. کشورهای ایرلند، اسپانیا، کرواسی، لوکزامبورگ، مجارستان و بریتانیا نیز اگرچه برای شهروندان اتحادیه اروپا در مقایسه با شهروندان بومی خود فرصت‌های شغلی بیشتری خلق کرده‌اند اما همچنان در موضوع کاریابی برای غیراروپایی‌ها نیز جذابیت دارند.

 Euronews منبع: 

تگ ها: مهاجرت کار اتحادیه اروپا

Hiimmi